Banner

Bestyrelsen

Kirkeby Idrætsforening består af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 2 suppleanter.
Bestyrelsen holder møde én gang om måneden undtagen i juli.

Bestyrelsen i Kirkeby Idrætsforening arbejder meget bredt.
Der er nedsat udvalg for de enkelte idrætsaktiviteter og arrangementer i foreningen. Bestyrelsen følger med i hvad, der foregår i disse udvalg.

Hvis du har spørgsmål eller ligende du gerne vil have med på et bestyrelsesmøde, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

 mainlogo DSC0467

Bestyrelsens arbejde

På besyrelsenmøderne deltager:

- Bestyrelsen
- Sekretæren, som sidder udenfor bestyrelsen
- Kasseren, som sidder udenfor bestyrelsen
- Suppleanterne er velkomne til at deltage.

Følgende punkter bliver behandlet:
- Post m.m.
- Hvad er der kommet af informationer fra vores interessegrupper siden sidst.
- Hvad er der set, sket og oplevet siden sidst, som bestyrelsen skal tage stilling til.
- Økonomi - En kort status
- Underudvalg: Gymnastik og fodbold er med på hver dagsorden.
- Resten af vores aktiviteter er med når de er aktuelle.

Diverse andre aktuelle punkter, der skal behandles eller sættes igang.

 


Bestyrelsesmøder 2017

Tirsdag    09.05. kl. 19.00                          

Tirsdag    13.06. kl. 19.00                    

Onsdag    16.08. kl. 19.00                     

Onsdag    13.09. kl. 19.00                   

Torsdag    12.10. kl. 19.00                    

Mandag    13.11. kl. 19.00                    

Onsdag     06.12. kl. 18.00                    

Torsdag     11.01. kl. 19.00                    

Mandag     19.02. kl. 19.00                    

Tirsdag      06.03. kl. 19.00                    

Generalforsamling torsdag d. 22.03 kl. 19.00

 


Bestyrelsens medlemmer

 Formand
 
Sommerfestudvalget
 Fodboldudvalget           

 Jørn Hansen     62263155    DSC0407

 Næstformand
 
Ungdomsformand
 Gymnastikudvalget
 Sommerfestudvalget

 Mette Foged   51512456   DSC0456
 Løbeklubben  Gitte Jacobsen   40285170   DSC0445
 Fodboldafdelingen  Emil Christensen
  28559705

 

 

Billede på vej

  

 

 Ungdomsudvalget  Ulrik Andersen   28122727   DSC0452

 Old Boys fodbold
 Udendørs arealer

 Lars Christiansen    51556447   DSC0421
 Kantinen
 Sommerfestudvalget
 Hanne H. Acker   27711900   DSC0439
 Kantinen
 Ungdomsudvalget
 
 Birgit Johannsen   21430384   DSC0418

 Badmintonudvalget
 Sommerfestudvalget
Jens Kaspersen  62262382  DSC0426
 Udenfor bestyrelsen

 Kasserer
 
Sommerfestudvalget
 Hjemmesideudvalget

 Britt L. Jørgensen

  20838203   DSC0431

 

 

Sekretær

 

 

 Phuong Tran

   61309663

  Billede på vej

KIF logoKIF logo