Boxens medlemmer kompenseres.

KIF har besluttet at kompensere Boxens medlemmer, da Boxen har været/er lukket pga Covid-19.
Når vi er på den anden side af lock-down, vil vi tage stilling til beløbets størrelse og hvordan vi håndterer det.
 
Vi glæder os til at kunne sætte gang i alle aktiviteter, og håber det bedste for jer alle